SEMAKAN STATUS BANTUAN KHAS COVID-19,
BANTUAN KHAS PENGURUSAN
KEMATIAN COVID-19 DAN
PERMOHONAN ONLINE.

    Semua kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada syarat kelayakan dan padanan data COVID-19 KKM Putrajaya

    Bantuan khas pengurusan kematian COVID-19

    FAQ - Garis Panduan Pemberian Bantuan Khas Pengurusan Kematian COVID-19 https://www.nadma.gov.my/ms/awam/bantuan/wabak-covid-19/bantuan-khas-pengurusan-kematian-covid-19
    Bantuan Khas Kehilangan Pendapatan RM100

    Lampiran B Lampiran B Format Baru
MASUKKAN NO. KAD PENGENALAN