SEMAKAN STATUS KELULUSAN PERMOHONAN
BANTUAN KHAS COVID-19 NADMA

    Portal ini adalah khusus bagi menyemak status permohonan yang telah lulus bagi Bantuan Khas COVID-19 NADMA. Semua permohonan yang lengkap dan layak adalah tertakluk kepada semakan data KKM Putrajaya bagi data kuarantin/wad/kematian sebelum diluluskan. Pemohon boleh menyemak status kelulusan selepas 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh NADMA.
MASUKKAN NO. KAD PENGENALAN
Bantuan Khas Kehilangan Pendapatan RM100 sehari kerana dikuarantin/dirawat.

FAQ - Garis Panduan Pemberian Bantuan Khas COVID-19 http://www.nadma.gov.my/ms/bantuan/bantuan-khas-covid-19

Bantuan khas pengurusan kematian COVID-19

FAQ - Garis Panduan Pemberian Bantuan Khas Pengurusan Kematian COVID-19 http://www.nadma.gov.my/ms/bantuan/bantuan-khas-pengurusan-kematian-covid-19